Ценоразпис на АСИМП ХИПОКРАТ МЦ ЕООД

в сила от 28.02.2023г.

І. Прегледи

1. на Здравноосигурени пациенти на лични лекари с Договор след представяне на здравна книжка при преглед в дежурния кабинет:

   – потребителска такса – 2,90лв                        – потребителска такса за пенсионери – 1,00лв

-При настояване на пациента за извършване на преглед и назначаване на терапия в дома -50,00лв

2. на Неосигурени пациенти, пациенти без здравна книжка и пациенти на лекари без сключен договор с АСИМП ХИПОКРАТ МЦ ЕООД

         Covid преглед в амбулатория-60,00 лв

         Covid преглед -100,00лв в дома

            Амбулаторен преглед-60,00лв                – домашен преглед -100,00лв

                                              – амбулаторен преглед – чужди граждани – 50,00 евро =100,00лв

ІІ. Манипулации и материали на Неосигурени пациенти:

1. Манипулации:- мускулна – 15,00 лв / поставяне на инжекция в дома 50 лв +15лв =65,00лв

                            – ТАП – 30,00 лв                                                                      

Ковид тест в Амбулатория- 50,00лв

       – Диазепам, Трамал -30,00лв                                           Ковид тест в дома -100,00лв

                            – кетонал – 30,00 лв                                                                  

                            – солумедрол -30,00 лв

                            – метилпреднизолон-30,00лв

                            – софафилин, мовалис – 20,00 лв

                            – кордарон, изокор, лидол, ноотропил, хлорпромазин – 20,00 лв

                            – децинон – 30,00 лв

                            – включване на абокат (вкл.система) – 100,00 лв

                            – ЕКГ – 60,00 лв в кабинета / 100,00лв в дома

                            – смяна на стерилна превръзка /без стер.комплект/ – 50,00 лв

                           – смяна и поставяне на ПУК -100,00лв

                           – сваляне на хирургични конци – 50,00лв + 20,00лв -70,00лв

                            – сваляне на ПУК – 50,00лв + 20,00лв – 70,00лв

                            – вадене на кърлеж в Амбулатория (включва ТАП и манипулация) – 80,00 лв

                            -вадене на кърлеж в дома -/включва ТАП и манипулация/-100,00лв

                             – измерване на кръвна захар – 5,00 лв

                            – измерване на кръвно налягане – 10,00 лв         

                            – тест урина – 5,00 лв

                            – транспорт за манипулация в домашни условия – 30,00 лв

– транспорт за преглед /извън гр.Пловдив GP практики – партньори с МЦ АСИМП Хипократ ЕООД – 30,00 лв        – транспорт за манипулация в дома /извън гр.Пловдив GP практики, които не са партньори с МЦ АСИМП Хипократ ЕООД /: – Делнични дни – от 07,00 до 19,00 часа – 3.00лв/км

              – през нощта, събота, неделя и празнични дни –  3,00лв/км

2. Материали:  -поставяне на система -100,00лв

                       -поставяне на абокат -100,00лв

                      – ползване на кислородна бутилка – 70,00 лв,над 50км -140,00лв,над 200км -200,00лв         – Медицинска бележка за паразитоносителство – 15,00 лв

                         3. Дейности извън основния пакет на Здравноосигурени пациенти се таксуват съгласно горецитираните цени

4. Други услуги: Мъртвопроверителство

За лични лекари с договор В Пловдив GP практики, които са извън града и на наши партньори Извън гр. Пловдив GP практики, които не са наши партньори
Издаване на съобщение за смърт 80,00лв 80,00+трансп/км +трансп/км  
Издаване на разрешително за кремация 30,00+20,00лв=50,00лв 30,00+20,00лв=50,00лв 30,00+трансп/км
За GP практики без договор с Хипократ АСИМП МЦ и Неосигурени пациенти
Издаване на съобщение за смърт 120,00 лв 120,00лв+трансп/км 120,00+трансп/км  
Издаване на Кремация 30,00+20,00лв=50,00лв 30,00+20,00лв=50,00лв 30,00+трансп/км
SOS телефон - Транспорт с линейка в Пловдив